4396_1114
4396_1114
kostra
2019-04-20T05:02:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Bjerkreim, faktaark Bolig Bjerkreim

KOSTRA nøkkeltall

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjerkreim Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 37 37 37 37 4 954 5 020 5 253 5 208 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 7 687 7 775 7 780 7 558
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 13 13 13 13 25 25 27 27 21 21 21 21 21 21 21 21 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 84 84 84 84 64 60 62 62 52 52 52 53 48 48 48 48 44 43 44 45
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 4 881 5 607 329 4 468 1 306 1 484 1 559 1 197 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 1 949 1 688 1 500 1 229
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 34 0 34 7 653 7 424 7 539 7 518 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 9 551 12 382 10 887 10 730
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 14 0 0 0 29 26 26 26 30 30 29 30 33 34 33 33 30 27 31 24
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 28 30 22 38 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 507 325 325 385
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 1,8 1,3 1,3 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 3,9 5,3 5,3 5,0 15,1 14,7 11,4 9,8 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 16,1 17,0 15,4 14,0

Kontakt