KOSTRA nøkkeltall

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjerkreim Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 37 37 37 36 35 1 491 1 508 1 378 1 276 5 404 1 491 1 508 1 378 1 276 5 404 5 020 5 253 5 223 5 088 2 991 611 651 490 387 3 658 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 7 775 7 780 7 616 7 661 7 511
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 13 13 13 13 13 21 21 21 25 20 21 21 21 25 20 25 27 27 26 26 30 33 30 26 25 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 84 84 84 86 89 69 69 67 55 68 69 69 67 55 68 60 62 62 65 63 64 60 65 63 65 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 43 44 45 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 5 607 329 4 468 2 200 39 1 363 1 222 2 510 1 583 1 256 1 363 1 222 2 510 1 583 1 256 1 484 1 559 1 157 2 119 2 001 2 262 3 642 3 761 4 228 2 208 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 688 1 500 1 348 1 295 1 417
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 34 0 34 0 207 7 886 9 171 9 163 7 293 12 117 7 886 9 171 9 163 7 293 12 117 7 424 7 539 7 367 8 694 16 524 7 977 6 427 8 715 5 257 8 434 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 12 382 10 887 10 579 11 312 11 580
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 0 0 0 28 25 24 14 24 28 25 24 14 24 26 26 25 27 27 8 21 31 14 28 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 27 31 24 28 31
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 14 5 11 4 62 14 5 11 4 62 30 22 25 49 11 0 1 2 2 25 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 325 325 381 403 393
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 0,8 1,1 1,0 1,7 1,2 0,8 1,1 1,0 1,7 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 3,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 5,3 5,3 5,0 4,3 3,2 14,9 11,9 10,3 15,3 10,7 14,9 11,9 10,3 15,3 10,7 14,7 11,4 9,8 11,0 10,1 12,9 10,3 8,6 18,2 10,7 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 17,0 15,4 14,0 12,7 13,9

Kontakt