KOSTRA nøkkeltall

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjerkreim Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Innbyggere (antall) antall 2 826 2 826 2 807 2 787 2 791 72 215 72 325 64 940 50 814 263 732 72 215 72 325 64 940 50 814 263 732 197 458 196 642 192 553 198 184 115 764 20 147 20 003 16 361 14 640 146 489 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 472 023 473 525 475 654 479 891 482 645
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,3 14,2 9,6 9,0 10,4 10,2 9,6 9,8 8,6 8,8 10,2 9,6 9,8 8,6 8,8 9,3 9,1 8,8 8,4 8,4 9,2 8,8 8,7 9,4 8,2 10,6 10,2 9,9 9,7 9,3 11,2 10,7 10,3 10,2 9,8 12,9 12,5 11,6 11,2 10,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,4 7,4 8,2 9,7 6,1 9,4 9,4 8,7 9,1 8,7 9,4 9,4 8,7 9,1 8,7 10,3 10,2 10,5 10,1 9,2 9,6 9,8 12,2 11,2 10,2 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,5 6,4 6,3 6,4 6,3 6,5
Netto innflytting (antall)1 antall -7 -19 -23 -18 -8 332 81 -52 -228 38 332 81 -52 -228 38 819 -597 -586 -602 -211 28 -118 -115 -124 -158 23 675 20 232 15 891 18 435 13 135 26 076 21 293 18 081 25 327 11 327 -1 220 -1 431 -377 1 864 581
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 7,0 7,2 7,4 7,6 8,2 10,3 8,8 9,9 10,2 10,2 10,3 8,8 9,9 10,2 10,2 9,8 9,6 9,7 9,9 8,8 9,2 7,8 9,8 10,4 13,0 10,8 10,7 10,7 10,6 10,5 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 54,8 57,4 55,2 56,3 54,9 63,3 56,3 61,6 63,2 61,5 63,3 56,3 61,6 63,2 61,5 65,6 66,1 63,6 62,6 61,8 61,6 51,4 61,5 62,0 62,6 63,4 62,7 62,0 61,5 60,7 63,9 63,2 62,5 62,0 61,2 61,0 60,3 60,2 59,5 59,0
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,9 0,9 0,8 0,8 1,3 1,6 1,3 1,3 1,1 2,1 1,6 1,3 1,3 1,1 2,1 1,6 1,2 1,1 1,2 1,7 1,9 1,1 0,9 0,7 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,4 2,0 1,6 1,6 1,5 2,7 3,3 2,3 1,7 1,5 2,6
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 10,7 11,2 10,8 10,5 11,0 11,2 11,7 12,0 10,9 12,3 11,2 11,7 12,0 10,9 12,3 10,2 10,5 10,7 10,4 10,7 10,7 11,0 17,0 10,5 10,8 14,5 15,0 15,4 15,9 16,2 16,8 17,3 17,7 18,2 18,5 17,3 17,5 17,8 18,3 18,6
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,87 1,82 1,72 1,67 1,64 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt