4394_1114
4394_1114
kostra
2019-04-26T02:28:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Bjerkreim, faktaark Barnevern Bjerkreim

KOSTRA nøkkeltall

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjerkreim Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 564 4 239 3 139 4 270 7 292 7 748 8 693 8 896 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 5 683 5 890 6 742 7 104
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 3,3 4,6 4,7 4,4 4,8 5,0 4,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,0 4,3 4,4 4,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,5 4,1 5,5 6,1 4,8 5,0 5,2 4,7 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,3 4,5 4,7 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,4 3,7 2,9 5,5 4,4 4,5 4,4 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 34 164 39 942 34 754 37 386 49 483 53 271 53 649 58 685 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 37 638 39 751 42 313 43 167
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 28 688 10 433 10 478 10 085 31 842 33 890 38 027 33 346 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 25 767 29 718 35 683 38 282
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 403 111 500 000 342 500 363 250 350 736 367 208 417 632 428 840 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 345 279 348 120 398 470 406 308
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 19,1 23,6 21,1 21,9 19,5 19,2 19,2 19,4 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 22,3 21,8 21,0 21,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 75 100 100 90 76 83 85 87 82 85 86 87 83 86 87 88 86 88 88 87

Kontakt