KOSTRA nøkkeltall

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjerkreim Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 239 3 139 4 270 5 032 4 745 7 068 7 180 7 567 9 448 7 859 7 068 7 180 7 567 9 448 7 859 7 748 8 693 8 918 9 396 8 395 6 772 7 739 7 021 6 141 9 200 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 5 890 6 742 7 118 7 345 6 939
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,3 4,6 4,7 3,6 3,6 4,9 4,8 4,4 5,2 5,1 4,9 4,8 4,4 5,2 5,1 4,8 5,0 4,4 4,1 4,9 4,3 5,9 3,8 3,8 5,2 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 4,3 4,4 4,4 4,3 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,1 5,5 6,1 4,7 3,8 5,3 5,2 5,1 5,4 4,9 5,3 5,2 5,1 5,4 4,9 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 4,4 6,4 4,0 3,9 4,9 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,5 4,7 4,7 4,6 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,7 2,9 5,5 6,8 3,5 4,3 4,4 4,5 4,9 4,2 4,3 4,4 4,5 4,9 4,2 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 3,7 4,5 4,2 3,1 4,3 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 39 942 34 754 37 386 44 013 63 019 51 865 54 010 58 396 56 243 61 017 51 865 54 010 58 396 56 243 61 017 53 271 53 649 58 511 68 516 63 290 43 894 39 313 52 019 68 181 55 007 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 39 751 42 313 43 473 45 695 47 297
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 10 433 10 478 10 085 17 897 18 214 24 690 27 441 35 346 35 227 36 974 24 690 27 441 35 346 35 227 36 974 33 890 38 027 33 018 46 862 31 683 42 376 38 917 27 371 20 458 41 802 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 29 718 35 683 37 384 41 053 38 077
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 500 000 342 500 363 250 343 750 369 667 349 630 325 817 359 051 404 201 437 206 349 630 325 817 359 051 404 201 437 206 367 208 417 632 430 280 415 126 451 401 409 308 399 208 337 000 376 037 380 656 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 348 120 398 470 407 751 418 928 409 772
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 23,6 21,1 21,9 44,7 23,6 22,8 23,2 21,4 20,8 18,1 22,8 23,2 21,4 20,8 18,1 19,2 19,2 17,6 16,4 17,4 16,2 20,9 14,9 13,5 16,9 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 21,8 21,0 21,6 21,6 19,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 100 100 90 97 100 78 79 81 88 88 78 79 81 88 88 83 85 87 86 83 76 81 95 87 88 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 88 88 87 90 94

Kontakt