KOSTRA nøkkeltall

Bergen - 4601 (Vestland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bergen Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 050 1 460 1 434 1 522 1 988 975 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 . . . . 1 294
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 899 1 195 1 163 1 227 1 603 808 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 . . . . 1 071
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . . 151 265 271 295 386 167 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 . . . . 223
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 754 1 155 1 116 1 215 1 596 728 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 . . . . 960
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 54 113 100 110 171 70 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 . . . . 58
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 701 1 042 1 016 1 105 1 425 657 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 . . . . 902
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,86 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 . . . . ..
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,17 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 . . . . ..
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,69 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 . . . . ..
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 136 107 135 135 42 650 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 . . . . ..
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 79 563 438 461 205 1 276 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 . . . . ..

Kontakt