KOSTRA nøkkeltall

Båtsfjord - 2028 (Finnmark Finnmárku)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Båtsfjord Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall .. 2 0 1 0 86 97 78 92 60 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 36 31 29 27 13 36 31 29 27 13 36 31 29 27 13
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 15 18 14 20 16 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 18 6 6 10 43 18 6 6 10 43 18 6 6 10 43
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall .. 45 38 67 38 3 984 3 775 3 509 3 629 2 792 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 1 177 1 114 1 145 1 076 943 1 177 1 114 1 145 1 076 943 1 177 1 114 1 145 1 076 943
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 25 6 10 1 .. 2 300 1 815 1 387 803 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 877 454 240 158 .. 877 454 240 158 .. 877 454 240 158
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 15 21 21 .. 16 13 18 17 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 12 13 16 14 .. 12 13 16 14 .. 12 13 16 14
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 49 84 .. .. 36 26 35 25 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 23 27 36 23 .. 23 27 36 23 .. 23 27 36 23
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 22 .. 16 .. 18 18 17 21 20 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 11 12 9 15 11 11 12 9 15 11 11 12 9 15 11
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 16 37 45 21 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 10 5 5 10 .. 10 5 5 10 .. 10 5 5 10
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 2 .. 69 98 73 94 148 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 16 22 15 12 14 16 22 15 12 14 16 22 15 12 14
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. 100 .. .. 74 90 98 98 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 95 92 99 97 .. 95 92 99 97 .. 95 92 99 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 45 48 50 43 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 50 50 33 .. 50 50 50 33 .. 50 50 50 33
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 74 69 86 66 68 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 84 93 86 63 79 84 93 86 63 79 84 93 86 63 79
Netto endring i antall boliger (antall) antall 5 5 .. .. .. 663 545 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 393 357 0 .. .. 393 357 0 .. .. 393 357 0 .. ..

Kontakt