KOSTRA nøkkeltall

Båtsfjord - 2028 (Finnmark Finnmárku)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Båtsfjord Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 048 1 222 1 292 1 487 1 546 1 460 1 605 1 660 1 834 1 813 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 489 1 693 1 735 1 799 1 880 1 489 1 693 1 735 1 799 1 880 1 489 1 693 1 735 1 799 1 880
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 872 1 037 1 060 1 279 1 348 1 162 1 281 1 334 1 459 1 459 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 1 260 1 425 1 431 1 494 1 586 1 260 1 425 1 431 1 494 1 586 1 260 1 425 1 431 1 494 1 586
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 177 185 232 207 198 298 325 326 374 354 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 229 268 304 305 294 229 268 304 305 294 229 268 304 305 294
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 805 1 034 1 094 1 287 1 348 1 074 1 192 1 195 1 315 1 364 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 1 268 1 466 1 464 1 524 1 574 1 268 1 466 1 464 1 524 1 574 1 268 1 466 1 464 1 524 1 574
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -66 -1 42 14 0 69 80 55 70 32 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 77 112 117 86 72 77 112 117 86 72 77 112 117 86 72
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 871 1 036 1 052 1 273 1 348 1 005 1 113 1 141 1 244 1 332 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 1 190 1 354 1 347 1 439 1 502 1 190 1 354 1 347 1 439 1 502 1 190 1 354 1 347 1 439 1 502
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,34 0,31 0,31 0,38 0,38 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 1,04 1,13 1,09 1,11 1,10 1,04 1,13 1,09 1,11 1,10 1,04 1,13 1,09 1,11 1,10
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,23 0,31 0,31 0,31 0,31 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,35 0,36 0,36 0,37 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,35
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,11 0,00 0,00 0,07 0,07 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,69 0,77 0,73 0,74 0,75 0,69 0,77 0,73 0,74 0,75 0,69 0,77 0,73 0,74 0,75
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 2 3 7 1 67 125 116 106 99 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 50 82 81 90 66 50 82 81 90 66 50 82 81 90 66
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 0 0 0 0 1 579 469 417 378 403 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 322 261 242 218 174 322 261 242 218 174 322 261 242 218 174

Kontakt