KOSTRA nøkkeltall

Bamble - 3813 (Vestfold og Telemark)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bamble Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 232 859 922 987 1 004 1 245 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 . . . . 1 149
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 040 667 723 772 790 1 009 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 . . . . 890
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 192 192 199 215 214 236 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 . . . . 259
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 008 563 616 674 702 849 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 . . . . 843
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . -1 29 34 43 34 50 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 . . . . 61
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 009 534 582 631 668 799 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 . . . . 782
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,92 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 . . . . 0,83
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,27 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 . . . . 0,27
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,65 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 . . . . 0,56
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 11 202 228 219 182 317 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 . . . . 284
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 20 622 490 577 452 804 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 . . . . 554

Kontakt