KOSTRA nøkkeltall

Bamble - 3813 (Vestfold og Telemark)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bamble Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . . 11 571 6 286 6 871 7 514 7 042 7 938 6 854 7 978 8 318 8 391 8 046 6 879 7 972 8 384 8 370 7 996 . . . . 8 158
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 5,2 5,0 4,9 4,8 4,4 5,0 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 . . . . 5,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 3,7 5,1 5,2 5,1 4,7 4,5 4,7 4,9 4,8 4,8 4,6 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 . . . . 4,8
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . . 4,7 4,0 4,0 3,9 3,7 4,0 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 . . . . 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . . 49 923 39 524 41 690 47 001 48 649 49 995 44 795 46 496 49 927 54 773 56 201 46 002 47 588 51 176 56 100 57 913 . . . . 50 031
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . . 68 991 29 624 31 830 32 704 31 648 40 383 34 874 37 963 39 258 41 685 44 547 34 898 37 956 39 325 41 998 45 118 . . . . 43 981
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . . 500 833 390 348 398 760 423 993 421 015 414 014 392 767 429 998 443 890 444 023 433 767 390 110 427 473 441 638 440 539 427 441 . . . . 436 619
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . . 17,0 21,7 21,5 21,0 20,3 18,8 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 . . . . 17,7
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . . 97 88 90 89 90 93 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 . . . . 97

Kontakt