4394_1854
4394_1854
kostra
2019-04-26T12:30:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Ballangen, faktaark Barnevern Ballangen

KOSTRA nøkkeltall

Ballangen - 1854 (Nordland)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ballangen Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 8 868 5 699 7 407 9 099 7 292 7 748 8 693 8 896 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 7 241 7 862 8 968 9 180
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,8 5,7 : 5,1 4,4 4,8 5,0 4,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,4 5,4 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,6 4,7 : 6,0 4,8 5,0 5,2 4,7 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 5,0 5,5 5,6 5,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,8 3,4 : 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,2 4,3 4,5 4,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 81 861 43 371 : 65 750 49 483 53 271 53 649 58 685 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 56 089 55 418 53 532 60 042
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 51 000 28 786 : 19 588 31 842 33 890 38 027 33 346 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 36 108 39 515 36 273 40 347
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 315 500 313 250 : 242 400 350 736 367 208 417 632 428 840 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 313 854 328 648 349 893 375 805
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 22,5 11,7 : : 19,5 19,2 19,2 19,4 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 18,2 16,9 18,2 17,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 71 82 : 75 76 83 85 87 82 85 86 87 83 86 87 88 73 75 81 76

Kontakt