KOSTRA nøkkeltall

Ballangen - 1854 (Nordland)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ballangen Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 90,5 64,4 79,6 93,0 78,9 79,5 80,1 81,1 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 84,8 84,5 86,0 86,9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 92,7 82,1 87,9 96,2 90,2 90,6 90,5 90,6 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 92,5 92,4 93,3 93,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 94,0 93,1 95,2 98,4 97,1 97,4 96,9 96,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,3 97,4 97,8 97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 90,2 89,6 90,3 90,0 74,2 73,9 74,5 74,9 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 52,0 51,4 51,0 50,9
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall .. 5,0 5,3 4,7 .. 5,6 5,5 5,3 .. 6,0 6,0 5,8 .. 6,0 6,0 5,9 .. 5,9 5,8 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 23,0 27,3 21,9 .. 37,0 38,6 40,0 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 36,6 36,6 37,8
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 8,7 4,7 3,2 5,6 3,1 3,4 3,4 3,6 3,4 3,5 3,6 3,7 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3,5 3,5 3,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 54,0 64,3 66,2 84,8 63,4 67,9 70,6 76,7 63,7 66,5 69,1 74,1 64,5 67,6 70,4 75,1 60,2 64,2 66,9 72,2
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 100,0 87,5 100,0 100,0 82,5 81,3 81,7 80,4 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 81,6 82,0 85,6 86,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,4 8,0 9,3 10,4 11,4 11,6 11,5 11,5 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 11,7 11,7 11,4 11,6
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 120 486 119 009 142 862 190 154 127 851 137 758 146 807 157 856 130 611 137 613 143 919 153 538 131 862 138 807 145 125 154 317 129 369 136 781 144 052 152 582
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 47,6 56,5 54,8 71,4 54,1 57,7 59,8 64,9 51,3 53,5 55,1 59,1 52,2 54,2 55,8 59,6 50,4 53,7 55,7 60,1
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.