KOSTRA nøkkeltall

Balestrand - 1418 (Sogn og Fjordane)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Balestrand Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 2 0 0 . 63 55 57 60 26 80 61 82 70 48 80 61 82 70 48 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 59 72 75 63 62 59 72 75 63 62 59 72 75 63 62
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 100 . 25 26 14 17 14 5 12 12 22 19 5 12 12 22 19 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 17 11 9 29 27 17 11 9 29 27 17 11 9 29 27
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 30 34 25 29 . 2 012 2 176 1 813 1 836 1 594 3 201 2 979 2 607 2 472 2 566 3 201 2 979 2 607 2 472 2 566 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 2 724 2 592 2 668 2 555 1 895 2 724 2 592 2 668 2 555 1 895 2 724 2 592 2 668 2 555 1 895
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 29 25 19 . .. 1 347 1 268 530 500 .. 1 964 1 512 770 765 .. 1 964 1 512 770 765 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 1 533 1 374 990 691 .. 1 533 1 374 990 691 .. 1 533 1 374 990 691
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 14 20 20 . .. 16 15 26 16 .. 12 18 19 19 .. 12 18 19 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 15 15 18 16 .. 15 15 18 16 .. 15 15 18 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 35 .. 21 . .. 43 27 40 24 .. 32 30 36 24 .. 32 30 36 24 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 31 28 28 23 .. 31 28 28 23 .. 31 28 28 23
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 3 .. .. 3 . 21 19 14 16 12 15 15 15 17 14 15 15 15 17 14 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 21 19 15 16 14 21 19 15 16 14 21 19 15 16 14
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. . .. 2 0 7 0 .. 2 9 6 5 .. 2 9 6 5 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 12 17 19 19 .. 12 17 19 19 .. 12 17 19 19
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 1 . 56 80 61 74 33 38 89 38 72 79 38 89 38 72 79 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 39 75 68 60 36 39 75 68 60 36 39 75 68 60 36
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. . .. 100 91 100 98 .. 91 94 98 92 .. 91 94 98 92 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 97 94 99 98 .. 97 94 99 98 .. 97 94 99 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. . .. 49 50 50 .. .. 50 50 50 50 .. 50 50 50 50 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 45 49 44 .. 50 45 49 44 .. 50 45 49 44
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. . 62 60 67 91 64 71 68 68 67 74 71 68 68 67 74 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 77 48 67 66 72 77 48 67 66 72 77 48 67 66 72
Netto endring i antall boliger (antall) antall 15 14 .. .. . 248 269 0 .. .. 224 248 0 .. .. 224 248 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 491 738 0 .. .. 491 738 0 .. .. 491 738 0 .. ..

Kontakt