KOSTRA nøkkeltall

Averøy - 1554 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Averøy Kostragruppe 01 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 50 50 50 36 47 48 39 49 49 50 49 49 48 50 50 49 50 49 49 49 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 49 46 49 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 30 23 30 35 .. 18 16 10 13 23 25 18 18 16 17 28 20 22 21 19 20 19 19 20 15 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 26 22 25 26 20
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 200 100 67 75 83 250 50 71 67 .. 50 60 33 50 100 50 100 43 82 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 75 100 100 75 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 400 80 75 .. 15 16 23 19 34 15 23 23 25 37 23 24 35 32 35 19 18 25 31 27 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 41 44 54 45 70
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 8 12 21 5 .. 26 73 18 6 65 118 184 143 12 19 80 83 109 14 50 196 287 252 244 64 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 82 128 195 155 140
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 128 112 136 85 132 1 781 1 986 1 738 1 076 5 623 5 846 5 395 4 685 3 088 2 658 4 253 4 540 3 817 3 288 5 262 11 029 10 614 10 284 11 097 6 839 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 5 110 5 138 4 498 4 312 4 974
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 75 77 73 58 49 35 27 37 31 41 32 35 34 46 40 36 34 45 40 39 35 29 35 39 48 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 39 32 45 52 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 20 18 22 31 34 16 14 16 15 20 18 15 19 20 25 15 14 38 21 22 14 15 17 18 19 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 17 15 35 22 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 100 100 91 .. 92 96 100 100 99 94 92 99 91 93 73 97 96 97 99 96 98 97 93 76 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 96 97 97 97 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 4 4 4 4 57 57 43 40 95 147 170 157 141 56 138 121 120 116 91 304 282 296 247 123 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 123 125 95 80 77
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 94 75 49 27 68 1 483 1 286 869 803 2 420 3 583 3 069 2 646 2 238 847 3 716 3 321 2 391 2 294 2 103 7 987 7 330 5 863 4 949 3 317 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 3 280 2 604 1 988 2 100 2 297
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 76 .. .. .. 100 67 76 66 88 75 93 94 93 86 89 92 74 77 72 93 85 94 85 85 91 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 81 72 72 86 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 4 1 5 8 1 2 5 79 64 96 42 6 17 7 62 41 15 71 80 80 95 77 75 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 60 51 58 21 21

Kontakt