KOSTRA nøkkeltall

Averøy - 1554 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Averøy Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,8 8,8 8,5 8,5 8,3 8,5 8,7 8,7 7,4 7,6 7,5 7,8 7,8 7,9 7,9 8,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 7,9 8,0 8,0 7,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 0 0 0 204 216 229 260 226 247 255 297 229 207 285 283 242 258 271 278 246 259 279 288 159 177 180 199
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,13 4,19 4,15 3,94 4,55 4,61 4,67 4,65 4,72 4,81 4,80 4,82 5,77 5,74 5,84 5,76 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,79 5,79 5,60 5,67
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 135 115 107 117 89 97 99 77 94 96 103 105 60 71 77 79 86 94 100 99 93 101 109 109 84 79 97 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 525 581 607 660 478 520 557 577 483 502 522 551 470 478 482 528 482 515 517 562 481 525 540 581 402 415 441 466
Herav utgifter til renhold (kr) kr 195 204 206 211 152 156 158 170 162 163 165 178 138 146 149 157 144 152 157 161 143 150 156 159 111 123 132 131
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 108 122 127 151 106 112 113 126 105 108 114 122 105 111 114 131 102 109 111 126 101 109 113 127 99 99 101 109
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt