KOSTRA nøkkeltall

Averøy - 1554 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Averøy Kostragruppe 01 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,8 8,5 8,5 8,1 8,2 8,1 8,1 8,1 9,0 8,1 8,5 8,7 8,7 8,1 9,4 7,6 7,5 7,8 8,0 8,6 7,9 7,9 8,2 8,3 8,3 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,0 8,0 7,9 7,9 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 0 0 0 277 212 199 185 212 324 216 229 260 290 210 247 255 297 221 212 207 285 283 305 217 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 177 180 199 244 240
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,19 4,15 3,94 3,71 3,70 5,68 5,49 6,19 6,76 5,46 4,61 4,67 4,65 4,74 6,42 4,81 4,80 4,82 4,95 4,70 5,74 5,84 5,76 5,71 4,74 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 5,79 5,60 5,67 5,20 5,65
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 115 107 117 101 115 72 67 58 64 88 97 99 77 88 99 96 103 105 73 107 71 77 79 83 140 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 79 97 75 75 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 581 607 660 723 711 483 523 497 539 529 520 557 577 585 590 502 522 551 555 563 478 482 528 569 541 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 415 441 466 516 494
Herav utgifter til renhold (kr) kr 204 206 211 216 216 153 179 159 183 172 156 158 170 175 197 163 165 178 174 178 146 149 157 169 149 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 123 132 131 150 140
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 122 127 151 144 100 109 113 114 131 101 112 113 126 144 113 108 114 122 112 104 111 114 131 134 92 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 99 101 109 113 85
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt