4471_1264
4471_1264
kostra
2019-05-21T09:26:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Austrheim, faktaark Regnskap Austrheim

KOSTRA nøkkeltall

Austrheim - 1264 (Hordaland)

Regnskap

Publisert 15.03.2019.

Det er gjort enkelte rettinger siden publisering. Se rettelogg for Kommuneregnskap her.
Se rettelogg for fylkeskommuneregnskap her

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Austrheim Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -3,2 1,8 -0,2 0,4 2,0 3,4 3,0 1,7 2,9 4,1 3,7 2,1 3,0 4,0 3,8 2,5 3,0 4,3 4,5 3,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -3,3 1,7 -0,6 0,4 1,4 2,3 1,8 1,7 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,0 1,6 1,1 1,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,4 0,4 1,3 5,8 14,9 17,4 19,1 17,4 19,0 20,9 21,7 21,5 16,0 17,8 18,2 17,6 11,9 14,6 15,0 17,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 54,7 52,7 61,4 76,9 39,0 40,2 39,2 45,1 36,6 39,6 39,5 43,5 34,2 37,2 35,9 40,2 34,4 35,8 35,5 42,2
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 108,1 99,6 100,1 104,5 93,4 93,2 92,7 97,6 101,1 101,3 101,9 105,5 98,9 98,9 98,6 101,7 93,1 93,2 94,2 98,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 54 669 58 350 58 942 61 905 56 285 58 873 61 096 62 712 49 775 52 158 53 619 55 132 50 630 53 174 54 801 56 336 49 056 51 412 52 457 53 994
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,4 3,5 3,9 2,4 5,8 6,5 7,8 9,2 7,2 8,5 10,1 11,1 7,1 8,3 9,6 10,8 4,8 6,9 9,0 10,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 17,0 9,6 10,2 8,1 12,3 12,0 11,2 11,5 14,5 14,7 14,5 15,1 15,1 14,9 14,6 15,3 12,3 13,1 14,4 13,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 25,4 39,5 23,8 29,8 19,9 21,8 24,1 23,7 23,9 24,7 24,5 25,7 27,4 30,7 29,3 34,3 19,5 20,4 17,5 28,9

Kontakt