4435_1264
4435_1264
kostra
2019-05-24T15:41:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Austrheim, faktaark Kommunalt avløp Austrheim

KOSTRA nøkkeltall

Austrheim - 1264 (Hordaland)

Kommunalt avløp

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Austrheim Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 100 109 .. 0 0 0 0 97 99 100 110 97 99 100 110 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr .. 3 163 4 285 .. 4 192 4 270 4 311 4 337 3 724 3 774 3 894 3 745 3 721 3 771 3 891 3 743 3 447 3 456 3 673 3 145
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,58 0,57 0,61 0,61 0,62 0,55 0,52 0,55 0,55
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 .. 53,9 55,5 57,7 .. 22,8 25,2 26,1 ..

Kontakt