KOSTRA nøkkeltall

Austevoll - 1244 (Hordaland)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunal vannforsyning

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Austevoll Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent .. .. .. .. 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 92 0 0 0 0 93 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 4 968 4 360 4 360 4 510 4 510 3 862 3 923 4 064 4 419 4 419 3 581 3 585 3 664 3 722 3 722 2 966 3 040 3 110 3 260 3 260 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 3 831 3 827 4 042 4 239 4 239 3 831 3 827 4 042 4 239 4 239
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,48 0,58 0,53 0,53 0,47 0,48 0,58 0,53 0,53 0,47
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 30,0 29,8 29,4 29,4 29,5 30,0 29,8 29,4 29,4 29,5

Kontakt