KOSTRA nøkkeltall

Austevoll - 1244 (Hordaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Austevoll Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 86 . 82 71 62 111 123 119 129 131 120 9 964 130 148 168 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 104 109 118 141 147 104 109 118 141 147
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,48 . 0,50 0,56 0,53 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,57 0,56 0,59 0,65 0,66 0,57 0,56 0,59 0,65 0,66
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 . 100,0 100,0 100,0 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 97,9 97,7 96,5 96,9 97,9 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,7 96,1 95,6 95,4 95,8 95,7 96,1 95,6 95,4 95,8
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 132 . 72 79 61 145 160 161 157 166 151 13 646 186 200 208 146 174 163 148 150 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 131 166 175 153 142 131 166 175 153 142
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 . 100 100 98 84 83 85 85 84 89 91 92 92 89 83 84 86 84 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 90 92 92 90 89 90 92 92 90 89
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 . 0 0 0 9 10 9 8 7 3 2 2 2 5 11 11 11 13 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 7 6 6 7 8 7 6 6 7 8
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 . 0 0 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 . 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 . 0 0 0 3 4 4 4 6 4 3 3 2 5 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 . 100 100 98 94 95 95 96 96 96 96 97 96 97 96 96 96 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 95 96 96 95 96 95 96 96 95 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 . 0 0 4 9 7 6 6 7 8 8 6 8 4 4 4 3 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 6 6 4 6 6 6 6 4 6 6

Kontakt