KOSTRA nøkkeltall

Aure - 1576 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aure Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,7 -0,3 4,0 -1,3 4,8 3,6 2,5 3,5 -0,2 5,1 3,7 3,0 3,6 -0,5 3,6 4,1 3,7 2,2 1,5 2,4 4,0 3,8 2,6 1,9 2,6 3,5 3,3 1,2 -0,8 0,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,0 0,0 0,7 0,0 0,1 2,1 1,4 1,6 1,1 0,0 1,9 1,5 1,4 0,6 -0,1 2,1 1,8 1,2 1,1 -0,1 2,0 1,9 1,3 1,2 -0,1 1,8 1,7 1,0 0,3 -0,7
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 31,0 31,9 26,6 17,6 22,1 21,1 21,9 23,0 20,0 28,1 29,6 27,4 28,8 30,3 19,3 20,9 21,8 21,7 20,6 22,7 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 23,5 21,8 21,0 17,0 18,4
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,2 8,7 14,1 19,4 27,1 39,1 36,9 36,1 48,2 -181,2 28,8 28,5 30,4 34,6 36,9 40,1 40,1 42,2 48,3 47,9 37,7 36,5 39,1 44,4 43,4 60,0 60,9 63,0 71,1 73,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 78,2 75,3 77,7 77,1 90,6 97,6 97,4 98,5 104,8 142,8 83,7 84,2 89,0 92,6 100,2 101,3 101,9 105,6 111,0 117,2 98,9 98,6 101,8 106,7 111,0 119,3 118,8 120,5 127,4 129,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 65 674 67 433 71 158 74 608 79 555 60 468 63 108 64 240 69 082 68 642 72 632 75 148 77 500 83 213 72 262 52 158 53 619 55 124 57 318 59 160 53 174 54 801 56 328 58 503 60 660 52 632 54 258 55 830 58 116 59 938
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 16,1 15,5 12,7 10,7 14,5 9,0 9,3 11,1 11,7 14,4 12,7 9,9 11,8 15,1 11,0 10,7 11,7 12,3 12,4 11,7 10,4 11,4 12,2 12,1 11,3 7,7 8,0 8,8 8,9 6,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,5 7,9 10,7 12,6 19,4 13,9 12,1 12,3 14,5 25,4 15,1 13,1 14,6 17,1 15,4 14,7 14,5 15,2 16,3 15,9 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,2 14,8 14,2 16,0 14,5
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 47,8 100,0 49,9 36,9 18,7 28,6 33,2 32,9 34,9 32,1 32,5 42,2 35,3 38,0 31,2 32,6 34,9 36,0 33,8 35,5 39,1 40,1 44,9 41,5 38,9 21,8 26,0 28,1 37,2 35,1

Programmeringsfeil i variabelen Egenfinansiering av investeringene er rettet. Balansetallene for kommunene 0301 Oslo, 3005 Drammen og 4601 Bergen samt 5000 Trøndelag fylkeskommune er rettet. Regnskapstall for kommunene 5026 Holtålen og 5059 Orkland er kommet med. Rettingene gjelder for 2020. Rettedato 26.03.2021

Standardtegn i tabeller

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt