KOSTRA nøkkeltall

Aure - 1576 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aure Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent 50 50 .. .. .. 45 45 50 43 50 50 50 50 50 48 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 49 46 49 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 30 34 34 27 .. 18 16 21 19 7 15 15 17 13 19 18 18 18 17 17 17 17 18 17 16 26 22 25 26 20
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 100 .. .. .. 100 140 100 100 .. 67 33 33 70 33 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 75 100 100 75 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 67 50 .. .. 50 18 14 20 17 32 12 12 22 18 27 19 19 26 26 30 19 19 26 27 30 41 44 54 45 67
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 12 10 12 17 .. 98 81 94 148 15 89 38 72 85 90 1 177 1 165 1 224 884 801 1 181 1 166 1 224 884 801 82 128 195 155 140
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 152 118 131 137 297 3 775 3 860 3 629 2 873 1 379 2 979 2 607 2 472 2 727 2 672 80 866 79 021 74 668 71 711 73 311 86 591 85 306 80 561 77 458 79 329 5 110 5 138 4 498 4 312 4 974
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 47 13 20 29 48 36 26 35 38 36 32 30 36 34 31 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 39 32 45 52 44
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 17 3 14 19 12 16 13 18 17 16 12 18 19 20 17 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 17 15 35 22 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 100 100 100 .. 74 90 98 98 98 91 94 98 92 99 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 96 97 97 97 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 5 3 1 2 2 108 103 124 83 43 82 107 106 68 47 1 741 1 682 1 607 1 392 1 257 1 800 1 731 1 644 1 440 1 290 123 125 95 80 68
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 80 79 48 51 170 2 696 2 187 1 685 1 195 541 2 569 2 084 1 151 1 053 925 43 837 39 200 33 292 29 786 30 888 46 642 42 169 36 334 32 788 33 855 3 280 2 604 1 988 2 100 2 304
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 57 71 88 63 70 75 69 62 67 69 62 86 85 81 83 79 86 85 81 83 79 81 72 72 86 82
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 4 2 0 1 16 39 45 21 14 2 9 6 5 11 1 594 1 787 1 992 1 193 1 549 1 965 1 787 2 367 1 573 1 891 60 51 58 21 21

Kontakt