KOSTRA nøkkeltall

Aure - 1576 (Møre og Romsdal)

Klima og energi

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aure Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 126 128 181 149 26 9 964 130 148 168 85 123 121 137 149 102 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 99 101 576 113 85
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,98 0,91 1,24 1,03 0,74 0,89 0,89 0,96 0,96 0,66 0,90 0,87 0,97 0,99 0,71 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,69 0,64 0,68 0,62 0,49
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 76,8 76,6 79,8 80,4 83,2 97,7 96,5 96,9 97,9 99,0 98,4 97,2 97,4 97,8 96,7 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 96,0 95,6 96,7 97,0 96,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 149 163 180 175 38 13 646 186 200 208 145 286 195 198 184 140 166 155 154 154 136 168 158 155 153 135 121 127 706 144 117
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 75 69 72 75 76 91 92 92 89 99 93 88 89 94 91 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 83 84 85 84 84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 2 5 0 2 4 4 2 4 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 15 13 13 13 14
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 25 31 28 25 24 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 3 2 5 1 3 6 5 0 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 75 69 72 75 76 96 97 96 97 100 98 97 97 96 98 95 95 95 96 96 95 95 94 96 96 94 95 95 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 50 62 57 51 49 8 6 8 4 0 5 6 6 9 3 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4

Kontakt