KOSTRA nøkkeltall

Aure - 1576 (Møre og Romsdal)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aure Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 29 589 33 944 34 686 36 686 37 891 33 186 35 098 36 594 40 714 36 810 44 086 45 551 48 163 52 835 44 506 24 341 25 456 27 245 28 774 29 132 23 751 24 800 26 539 28 026 29 310 26 524 28 165 30 390 32 475 33 003
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 366,8 382,3 394,9 408,7 412,8 380,0 387,5 389,2 424,3 387,6 513,7 524,3 527,4 563,2 483,5 292,1 299,9 306,0 313,3 315,3 280,5 287,9 293,3 299,9 302,2 332,9 346,4 349,1 358,9 362,2
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 33,5 35,0 30,8 33,0 33,1 33,2 32,9 33,1 33,5 30,5 35,3 34,7 36,0 36,8 37,1 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 34,3 34,7 35,3 35,8 35,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 87,5 85,7 83,8 83,2 81,2 77,6 78,0 77,9 76,3 76,1 74,3 75,5 74,8 73,2 77,3 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 77,6 77,2 77,1 77,6 77,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,35 0,34 0,37 0,41 0,42 0,52 0,53 0,53 0,56 0,57 0,57 0,59 0,59 0,67 0,56 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,56 0,56 0,57 0,59 0,55
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 50,2 56,5 53,9 55,7 55,7 38,6 38,5 38,2 38,3 36,5 39,2 38,3 37,7 34,7 37,4 32,9 32,4 31,6 30,3 29,0 32,5 32,0 31,2 30,0 28,8 35,0 35,6 35,2 34,0 33,1
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 39,4 38,5 41,0 40,7 37,8 39,1 39,7 24,3 39,9 40,8 39,3 39,1 21,5 35,1 42,7 46,5 47,0 47,5 47,9 48,5 46,3 46,8 47,4 47,8 48,4 42,8 44,6 44,3 45,7 49,6
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,8 13,9 9,1 9,0 7,1 14,8 14,4 13,8 13,5 10,5 18,1 16,9 16,0 15,9 12,8 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,7 13,1 12,3 12,0 11,7
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 97,2 95,2 96,2 92,9 86,9 90,3 91,0 90,2 77,2 90,4 92,5 91,6 90,5 92,4 87,7 89,2 89,7 91,0 91,6 84,2 86,6 87,8 89,3 90,2 90,0 91,6 90,8 91,3 92,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 225 3 049 4 156 3 391 4 042 3 431 3 557 3 768 4 062 4 367 3 686 3 739 3 965 4 139 4 159 3 295 3 439 3 710 3 842 4 029 3 251 3 381 3 642 3 794 4 277 3 041 3 186 3 571 3 778 3 963
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,7 4,7 0,9 2,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,3 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,31 0,68 0,69 0,75 0,87 0,50 0,47 0,51 0,52 0,49 0,41 0,42 0,48 0,43 0,46 0,56 0,55 0,57 0,56 0,60 0,55 0,55 0,56 0,55 0,58 0,45 0,44 0,49 0,53 0,52
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,74 0,56 0,00 0,00 0,62 0,38 0,78 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,92 0,87 0,95 0,94 0,85
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,7 6,7 7,3 7,9 8,1 6,2 6,2 6,4 6,8 6,8 6,4 6,4 6,4 6,4 7,0 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,3 4,4 4,6 4,8 5,2
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,6 13,9 14,1 14,3 14,4 14,3 15,3 15,8 17,0 14,0 18,1 18,9 19,5 19,3 15,8 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 11,3 11,8 11,7 11,9 12,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,6 9,7 9,9 10,0 9,5 10,5 11,1 10,9 11,4 11,2 13,0 13,2 13,1 13,1 12,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,6 9,1 9,4 9,5 9,5 9,5 8,7 8,7 9,0 9,3 9,4
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 45,6 38,0 35,5 49,8 52,4 55,8 56,0 62,5 63,0 79,3 46,8 46,6 46,0 48,1 60,3 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 34,8 38,5 41,0 43,0 48,5
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 51,7 35,5 75,0 88,2 40,0 90,6 92,7 91,4 91,0 75,8 90,5 87,9 90,8 86,4 91,6 91,8 90,6 90,6 93,4 77,0 87,7 88,6 88,4 90,0 74,1 96,7 91,7 93,3 96,1 92,7

Kontakt