KOSTRA nøkkeltall

Aure - 1576 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aure Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,3 7,6 10,9 8,7 8,0 9,9 10,0 10,3 10,6 8,8 9,9 10,1 10,2 9,6 9,9 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,0 8,0 7,9 7,9 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 0 0 0 0 231 247 336 369 -183 269 351 329 362 486 258 271 278 299 323 259 279 288 313 320 177 180 199 244 512
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,62 7,61 7,75 7,63 32,37 0,09 7,65 7,46 7,22 8,89 9,53 9,76 9,88 9,86 9,07 5,12 5,17 5,12 4,94 5,19 4,94 4,95 4,94 4,78 5,01 5,79 5,60 5,67 5,20 5,65
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 102 65 95 147 30 8 875 87 85 109 69 76 70 75 84 72 94 100 99 101 105 101 109 109 112 119 79 97 75 75 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 655 694 781 787 177 43 665 588 634 710 468 536 533 567 589 540 515 517 562 603 552 525 540 581 613 586 415 441 466 516 441
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 0 0 0 0 10 151 163 176 199 142 156 162 161 168 163 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 123 132 131 150 123
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 126 128 181 149 26 9 964 130 148 168 85 123 121 137 149 102 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 99 101 109 113 85
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt