KOSTRA nøkkeltall

Aure - 1576 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aure Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 130 140 148 146 146 3 505 3 660 3 581 3 526 1 555 2 900 2 922 2 833 3 073 2 908 96 397 98 092 97 142 96 435 94 717 109 006 110 994 110 171 109 495 107 926 5 895 6 130 6 126 5 908 5 865
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 36 39 42 42 42 29 30 30 33 33 39 39 39 39 33 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 22 23 23 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 66 61 61 68 0 57 55 54 55 52 44 48 47 50 53 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 53 54 60 60 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 344 4 2 798 171 0 1 412 1 472 941 1 101 2 265 1 836 2 411 2 383 2 679 1 121 1 527 1 426 1 526 1 621 1 414 1 648 1 473 1 509 1 495 1 339 1 754 1 525 2 036 2 504 1 687
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 13 943 20 095 13 780 8 891 11 059 8 998 8 857 8 846 10 655 11 712 9 225 8 273 9 471 7 918 10 296 9 138 9 216 9 560 9 579 9 947 9 673 9 865 10 293 10 413 10 624 9 319 11 400 10 429 10 862 9 988
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 0 .. .. 33 19 19 16 11 28 34 31 18 14 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 34 28 29 17 19
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 9 9 11 11 7 6 11 8 5 9 2 638 2 449 2 661 2 606 2 605 3 477 3 323 3 473 3 574 3 629 59 42 48 55 46
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : .. 1,2 1,7 1,5 2,6 .. 2,0 2,6 2,8 2,9 .. 1,3 1,4 1,4 1,4 .. 1,2 1,3 1,3 1,3 .. 1,1 1,1 1,1 1,3 ..
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 19,5 14,8 12,4 9,7 .. 14,8 12,3 10,7 12,8 .. 13,1 9,8 8,5 10,5 .. 18,9 16,2 14,6 13,4 .. 20,0 17,3 15,7 14,5 .. 15,2 12,8 11,4 10,4 ..

Kontakt