4404_1547
4404_1547
kostra
2019-05-21T07:16:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Aukra, faktaark Klima og energi Aukra

KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Klima og energi

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 145 177 172 181 108 109 113 119 121 139 147 172 102 109 111 126 101 109 113 127 99 99 101 104
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,76 0,89 0,79 0,90 0,76 0,74 0,71 0,76 0,87 0,92 0,93 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,72 0,69 0,64 0,65
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 99,8 100,0 100,0 100,0 97,8 97,4 96,9 96,7 99,7 99,4 99,1 99,1 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 95,9 96,0 95,6 96,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 232 184 230 226 137 141 254 247 194 207 179 176 147 166 155 153 154 168 158 154 124 121 127 128
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 75 100 100 87 88 92 92 96 97 96 98 84 85 84 83 82 84 83 82 85 83 84 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 24 0 0 5 6 3 3 1 3 3 0 11 11 12 12 12 12 13 13 13 15 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 6 5 3 3 2 0 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 0 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 92 100 100 96 96 97 98 99 99 99 100 94 95 95 95 94 95 95 95 95 94 95 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 3 0 0 6 5 4 2 1 0 0 0 7 6 5 5 6 5 4 4 3 4 3 4

Kontakt