4400_1547
4400_1547
kostra
2019-05-21T21:30:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Aukra, faktaark Grunnskole Aukra

KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Grunnskole

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for grunnskole.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 52,4 53,9 40,9 47,1 37,7 48,7 59,2 54,1 55,6 54,2 57,5 58,3 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 39,9 38,9 42,9 40,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 124,8 134,7 117,0 127,3 125,7 129,6 138,6 133,6 149,1 170,1 142,2 175,6 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 135,6 135,6 135,6 138,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 6,5 6,1 5,0 4,6 3,9 4,4 4,0 4,2 4,8 5,4 5,1 4,7 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 4,6 4,8 4,7 5,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 8,1 9,1 9,7 11,4 9,5 10,1 10,3 10,3 9,7 9,8 10,1 10,2 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 8,6 8,6 8,9 8,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 68,6 73,2 73,8 63,4 69,0 71,0 68,3 70,7 72,0 66,4 77,4 70,0 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 66,7 69,4 72,2 71,0
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 75,0 75,9 68,1 63,8 64,9 68,0 63,5 68,6 73,4 71,8 67,5 73,1 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 69,4 69,4 69,7 68,9
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 15,1 15,3 14,9 14,7 14,8 15,0 14,3 14,2 12,5 12,6 12,2 12,4 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 16,2 16,0 15,6 15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,5 40,7 41,6 41,6 40,3 40,7 41,1 41,5 41,5 40,9 42,0 41,7 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,7 41,0 41,3 41,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 23,2 23,0 20,4 19,9 24,7 24,8 25,2 24,8 21,2 20,9 20,5 20,6 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 24,4 23,7 23,4 23,0
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 137 429,1 136 666,7 146 902,2 140 271,1 113 511,9 117 628,5 121 547,8 125 807,5 161 298,8 162 376,7 168 097,2 174 597,0 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 430,4 102 409,7 104 956,1 108 033,8 112 891,5 105 454,4 107 471,0 112 183,8 116 659,9
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt