4397_1547
4397_1547
kostra
2019-05-25T17:59:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Aukra, faktaark Brann og ulykkesvern Aukra

KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 611 1 823 1 589 1 717 1 046 1 153 1 213 1 381 2 191 2 138 1 966 2 435 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 201 1 308 1 335 1 456
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 481 1 691 1 455 1 575 805 953 1 037 1 068 1 808 1 834 1 689 2 155 831 897 929 978 804 861 897 937 989 1 080 1 098 1 193
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 130 132 134 142 241 200 176 313 383 305 277 281 211 222 224 249 198 207 209 231 212 227 237 263
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 460 1 671 1 423 1 584 821 892 928 1 045 1 749 1 850 1 683 2 053 762 807 822 887 740 778 794 847 860 943 957 1 018
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -22 -20 -7 15 53 -14 -44 59 77 67 50 37 60 60 57 74 60 59 56 72 12 21 16 40
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 481 1 691 1 430 1 569 768 905 972 986 1 672 1 783 1 633 2 016 702 747 765 814 680 718 738 776 848 922 941 978
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,17 0,17 0,17 0,17 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,72 0,73 0,73 0,75
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,26 0,26 0,27 0,27
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,17 0,17 0,17 0,17 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,46 0,47 0,46 0,48
Antall bygningsbranner (antall) antall 4 1 0 2 43 49 44 67 14 12 10 17 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 100 126 132 136
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 20 5 2 6 252 150 151 123 112 97 64 48 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 998 675 449 459

Kontakt