KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,6 3,7 15,2 -3,0 -10,8 2,9 3,7 6,3 3,8 -1,4 2,0 2,9 2,6 5,6 0,7 2,0 2,9 2,6 5,6 0,7 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 2,9 4,4 3,5 1,8 0,7 2,9 4,4 3,5 1,8 0,7
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,9 1,4 1,2 0,8 1,0 1,9 2,7 1,6 2,2 1,3 1,9 2,1 2,0 2,0 1,0 1,9 2,1 2,0 2,0 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,5 1,6 1,4 0,9 0,7 1,5 1,6 1,4 0,9 0,7
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 129,9 120,2 113,5 122,8 117,1 36,4 35,6 35,5 40,9 23,6 19,6 20,9 20,8 24,9 26,1 19,6 20,9 20,8 24,9 26,1 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 26,5 26,9 28,4 26,8 25,6 26,5 26,9 28,4 26,8 25,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -14,2 -28,2 -33,3 -36,6 -9,8 16,8 15,9 11,6 9,2 25,9 26,8 29,9 29,2 32,9 37,0 26,8 29,9 29,2 32,9 37,0 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 47,9 47,3 39,6 40,3 44,8 47,9 47,3 39,6 40,3 44,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 68,7 69,2 56,9 69,6 88,9 73,8 74,3 69,4 70,2 90,4 79,2 80,1 82,0 87,1 93,9 79,2 80,1 82,0 87,1 93,9 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 109,4 103,9 99,6 101,1 105,3 109,4 103,9 99,6 101,1 105,3
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 65 057 66 721 70 062 70 009 72 774 70 313 73 537 76 261 80 588 77 371 69 568 72 361 74 628 76 503 75 677 69 568 72 361 74 628 76 503 75 677 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 48 643 51 138 52 667 54 629 56 619 48 643 51 138 52 667 54 629 56 619
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 27,5 28,3 28,3 29,7 24,8 15,4 17,6 14,7 20,9 13,0 7,4 10,2 9,9 13,3 12,6 7,4 10,2 9,9 13,3 12,6 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 12,0 14,1 15,3 15,5 14,8 12,0 14,1 15,3 15,5 14,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 14,1 13,9 7,5 11,3 24,4 11,7 13,2 11,1 14,9 24,7 12,4 14,3 14,8 16,4 18,8 12,4 14,3 14,8 16,4 18,8 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 13,1 12,5 9,4 14,1 17,2 13,1 12,5 9,4 14,1 17,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 68,9 24,9 76,6 19,9 51,0 48,9 40,6 43,6 50,0 40,9 41,9 35,8 31,3 28,4 32,0 41,9 35,8 31,3 28,4 32,0 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 39,6 30,4 34,6 43,4 37,7 39,6 30,4 34,6 43,4 37,7

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt