4407_1027
4407_1027
kostra
2019-10-18T21:36:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Audnedal, faktaark Plan, byggesak og miljø Audnedal

KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 0 2 1 18 14 12 1 63 55 57 60 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 116 75 75 85
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 67 50 .. 28 11 23 38 25 26 14 17 24 19 19 26 24 19 19 26 14 15 16 13
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 57 50 34 38 615 530 485 482 2 012 2 176 1 813 1 836 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 4 814 3 887 4 070 3 312
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 27 13 17 .. 358 272 154 .. 1 347 1 268 530 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 1 773 1 584 1 552
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 10 11 14 .. 17 17 16 .. 16 15 26 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 13 13 19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 15 16 .. 29 24 38 .. 43 27 40 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 30 23 37
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 20 17 18 8 16 10 10 11 21 19 14 16 18 18 18 18 18 17 18 18 22 14 31 33
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 0 4 1 .. 6 7 2 .. 2 0 7 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 8 33 60
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 22 21 13 12 56 80 61 74 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 98 128 200 115
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 .. .. 100 98 100 .. 100 91 100 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 94 91 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 50 50 50 .. 49 50 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 27 .. .. 19 56 65 62 43 62 60 67 91 84 86 86 81 84 86 86 81 72 82 84 66
Netto endring i antall boliger (antall) antall -1 4 .. .. 76 90 0 .. 248 269 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 118 1 181 0 ..

Kontakt