4405_1027
4405_1027
kostra
2019-04-21T20:56:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Audnedal, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Audnedal

KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,5 4,0 3,5 3,2 3,0 3,0 3,0 3,2 2,8 2,9 3,0 2,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,3 4,6 4,4
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 1,3 1,4 1,3 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,4 1,3
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 1,0 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 2 444 2 303 2 284 1 861 23 320 24 485 25 165 24 199 54 342 55 351 57 895 58 622 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 228 116 237 526 271 600 259 541
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 522 3 019 2 783 2 662 2 192 2 343 2 427 2 876 2 100 2 268 2 444 2 504 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 2 253 2 403 2 719 2 719
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 0 0 0 2 407 2 713 3 816 658 2 295 1 399 1 154 982 1 284 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 1 436 1 738 593 1 004
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,8 4,3 4,3 .. 2,5 3,0 3,8 0,0 3,2 3,2 3,0 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 5,9 6,3 5,2 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 39,5 51,6 26,4 31,0 29,4 36,7 23,9 27,1 23,8 25,9 22,3 21,3 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 34,2 37,9 31,1 30,5
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 27,4 24,0 24,1 25,2 26,0 27,2 25,5 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 11,8 11,8 11,7 11,8
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,0 0,8 0,7 .. 0,3 0,3 0,3 .. 0,3 0,3 0,3 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 1,2 0,9 0,9 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 1 005 1 166 1 067 1 038 7 474 7 899 8 313 7 608 22 439 24 754 23 732 23 750 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 58 657 59 468 60 115 62 641
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt