KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 81 81 94 100 90 0 0 0 0 85 0 0 0 0 88 0 0 0 0 88 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 0 0 0 0 96 0 0 0 0 96
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 4 084 4 491 4 491 4 939 4 939 3 896 4 008 3 884 4 141 4 141 4 062 4 123 4 187 4 583 4 583 4 062 4 123 4 187 4 583 4 583 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 2 633 2 760 2 911 3 253 3 253 2 633 2 760 2 911 3 253 3 253
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,71 0,80 0,74 0,72 0,63 0,71 0,80 0,74 0,72 0,63
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 100,0 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0 99,8 99,8 100,0 100,0
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 10,0 10,0 10,0 8,7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 31,9 29,2 32,6 32,8 32,4 31,9 29,2 32,6 32,8 32,4

Kontakt