KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 83 114 96 128 112 103 104 121 140 132 130 137 133 144 162 130 137 133 144 162 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 83 87 94 122 124 83 87 94 122 124 83 87 94 122 124
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,66 0,71 0,70 0,87 0,68 0,81 0,82 0,87 0,96 0,92 0,97 0,98 0,92 0,99 0,99 0,97 0,98 0,92 0,99 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,53 0,55 0,56 0,66 0,63 0,53 0,55 0,56 0,66 0,63 0,53 0,55 0,56 0,66 0,63
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 98,0 98,7 98,5 99,8 97,6 98,0 96,7 98,0 98,2 97,6 98,0 96,7 98,0 98,2 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 94,9 95,1 96,6 96,5 97,7 94,9 95,1 96,6 96,5 97,7 94,9 95,1 96,6 96,5 97,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 180 250 202 217 168 174 169 161 157 127 145 526 160 172 168 145 526 160 172 168 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 128 118 114 116 106 128 118 114 116 106 128 118 114 116 106
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 94 95 96 96 95 98 98 99 98 93 88 96 91 89 80 88 96 91 89 80 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 83 86 84 85 84 83 86 84 85 84 83 86 84 85 84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 3 8 7 19 9 3 8 7 19 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 16 12 15 13 13 16 12 15 13 13 16 12 15 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 6 5 4 4 3 2 2 1 2 1 3 1 0 2 1 3 1 0 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 94 95 96 96 97 98 98 99 98 98 95 98 97 94 95 95 98 97 94 95 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 94 94 94 94 96 94 94 94 94 96 94 94 94 94 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 17 13 12 11 7 4 4 3 5 2 7 2 0 8 3 7 2 0 8 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 4 6 4 3 2 4 6 4 3 2 4 6 4 3 2

Kontakt