4474_1027
4474_1027
kostra
2019-10-15T06:42:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Audnedal, faktaark Husholdningsavfall Audnedal

KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 246 2 246 2 190 2 190 3 049 3 046 2 943 3 074 3 050 3 065 3 121 3 267 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 660 2 653 2 649 2 759
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 33,4 40,4 36,1 41,2 36,4 40,3 39,4 38,7 34,5 34,5 36,2 38,7 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 35,2 36,1 35,1 39,0
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 464,1 455,3 458,8 425,3 476,2 479,0 470,2 481,1 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 519,8 524,4 513,8 475,0

Kontakt