4401_1027
4401_1027
kostra
2019-06-19T13:48:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Audnedal, faktaark Helse- og omsorgstjenester Audnedal

KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 29 019 29 030 30 119 33 440 34 358 35 871 37 623 41 531 37 828 39 274 40 895 44 056 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 21 080 22 165 23 528 24 836
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 387,6 368,8 342,8 359,8 425,3 413,1 427,2 445,8 477,0 485,3 494,1 492,1 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 283,6 291,4 299,0 300,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 27,7 26,3 26,3 27,2 32,5 32,2 32,5 31,9 34,5 34,3 34,2 34,7 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 28,7 29,0 28,6 29,0
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 76,9 82,6 83,6 86,1 72,7 76,3 73,7 74,2 71,3 73,4 73,1 72,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 77,3 78,3 78,1 78,4
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,66 0,57 0,54 .. 0,56 0,54 0,56 .. 0,59 0,62 0,61 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,51 0,51 0,53 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 26,3 27,8 31,3 .. 36,4 36,2 34,3 .. 36,8 35,9 35,9 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 31,7 31,8 31,3 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 50,7 48,8 48,8 .. 38,8 39,2 39,9 .. 35,6 35,9 35,8 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 52,9 54,2 54,4 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 22,5 21,5 21,3 .. 16,2 9,1 17,5 .. 17,9 18,4 17,3 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 12,2 12,1 12,0 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 84,5 82,9 86,8 87,0 89,3 90,3 91,3 94,5 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 99,0 99,0 98,8 99,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 968 2 918 3 428 : 3 083 3 174 3 383 : 3 005 3 128 3 245 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 217 3 320 3 519 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,33 0,36 0,33 .. 0,40 0,72 0,38 .. 0,38 0,39 0,39 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,51 0,55 0,46 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 4,35 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 1,00 0,65 0,60 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,0 5,3 5,5 5,9 5,6 5,7 5,8 5,7 5,8 6,1 6,1 6,2 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,2 4,5 4,3 4,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,1 9,1 9,0 12,4 13,6 13,7 13,8 15,0 16,2 16,5 16,5 16,8 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 10,8 10,9 10,8 11,4
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,9 11,3 11,2 12,9 11,1 11,1 11,2 12,2 11,1 11,5 11,6 12,7 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 8,7 9,0 8,9 8,8
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 42,5 52,6 56,0 60,8 36,0 39,7 38,4 46,4 43,9 40,6 41,4 46,1 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 39,8 45,8 45,4 49,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 95,2 80,0 104,5 95,5 94,8 86,5 85,8 103,5 92,3 94,5 95,3 90,3 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 91,4 92,3 96,2 90,7
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt