4401_1027
4401_1027
kostra
2019-10-17T10:50:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Audnedal, faktaark Helse- og omsorgstjenester Audnedal

KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 29 019 29 030 30 119 33 440 34 358 35 871 37 623 41 531 37 828 39 274 40 895 44 056 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 21 080 22 165 23 528 24 836
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)2 årsverk 387,6 368,8 342,8 359,8 425,3 413,1 427,2 445,8 477,0 485,3 494,1 492,1 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 283,6 291,4 299,0 300,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 27,7 26,3 26,3 27,2 32,5 32,2 32,5 31,9 34,5 34,3 34,2 34,7 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 28,7 29,0 28,6 29,0
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)4 prosent 76,9 82,6 83,6 86,1 72,7 76,3 73,7 74,2 71,3 73,4 73,1 72,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 77,3 78,3 78,1 78,4
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)10 årsverk 0,66 0,57 0,54 0,51 0,56 0,54 0,56 0,65 0,59 0,62 0,61 0,60 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 0,51 0,51 0,53 0,51
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)5 prosent 26,3 27,8 31,3 28,0 36,4 36,2 34,3 30,8 36,8 35,9 35,9 36,0 33,3 32,9 32,4 31,6 33,0 32,5 32,0 31,2 31,7 31,8 31,3 31,3
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)1 prosent 50,7 48,8 48,8 51,7 38,8 39,2 39,9 23,1 35,6 35,9 35,8 20,6 46,1 46,5 47,0 47,5 45,8 46,3 46,8 47,4 52,9 54,2 54,4 56,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)7 prosent 22,5 21,5 21,3 18,3 16,2 9,1 17,5 16,4 17,9 18,4 17,3 16,1 13,2 13,0 12,6 12,1 13,6 13,3 12,9 12,4 12,2 12,1 12,0 11,0
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)11 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 84,5 82,9 86,8 87,0 89,3 90,3 91,3 94,5 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 99,0 99,0 98,8 99,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)3 kr 2 968 2 918 3 428 3 114 3 083 3 174 3 383 3 460 3 005 3 128 3 245 3 644 3 119 3 295 3 439 3 710 3 096 3 251 3 381 3 642 3 217 3 320 3 519 3 663
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)8 timer 0,33 0,36 0,33 0,34 0,40 0,72 0,38 0,43 0,38 0,39 0,39 0,45 0,54 0,56 0,55 0,57 0,53 0,55 0,55 0,56 0,51 0,55 0,46 0,54
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)9 prosent 0,00 0,00 4,35 3,80 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,38 0,64 0,64 0,65 0,67 0,65 0,66 0,67 0,68 1,00 0,65 0,60 0,58
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,0 5,3 5,5 5,9 5,6 5,7 5,8 5,7 5,8 6,1 6,1 6,2 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,2 4,5 4,3 4,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,1 9,1 9,0 12,4 13,6 13,7 13,8 15,0 16,2 16,5 16,5 16,8 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 10,8 10,9 10,8 11,4
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,9 11,3 11,2 12,9 11,1 11,1 11,2 12,2 11,1 11,5 11,6 12,7 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 8,7 9,0 8,9 8,8
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)6 årsverk 42,5 52,6 56,0 60,8 36,0 39,7 38,4 46,4 43,9 40,6 41,4 46,1 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 39,8 45,8 45,4 49,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 95,2 80,0 104,5 95,5 94,8 86,5 85,8 103,5 92,3 94,5 95,3 90,3 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 91,4 92,3 96,2 90,7
11234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
2SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
31234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
4SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
51234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
6SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
71234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
81234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
91234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
10SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. 1234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
11Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt