KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,6 8,8 8,4 8,3 7,4 8,6 8,5 8,8 9,0 9,9 8,9 9,0 9,1 9,3 9,3 8,9 9,0 9,1 9,3 9,3 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,6 8,8 8,3 8,4 8,2 8,6 8,8 8,3 8,4 8,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 78 80 378 264 285 136 92 152 202 272 206 242 279 296 409 206 242 279 296 409 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 219 247 299 264 274 219 247 299 264 274
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,01 7,09 8,75 8,78 8,96 8,02 8,43 8,25 8,55 9,40 8,05 8,14 8,42 8,76 7,78 8,05 8,14 8,42 8,76 7,78 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 4,96 5,18 5,17 4,88 5,07 4,96 5,18 5,17 4,88 5,07
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 58 45 100 79 85 114 100 108 115 92 82 92 89 88 79 82 92 89 88 79 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 71 94 108 103 84 71 94 108 103 84
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 509 625 295 391 382 437 445 487 543 536 517 534 537 564 624 517 534 537 564 624 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 498 514 519 583 581 498 514 519 583 581
Herav utgifter til renhold (kr) kr 147 185 2 134 141 153 140 145 167 190 151 160 168 173 184 151 160 168 173 184 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 153 155 156 166 164 153 155 156 166 164
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 83 114 96 128 112 103 104 121 140 121 130 137 133 144 159 130 137 133 144 159 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 83 87 94 122 116 83 87 94 122 116
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt