KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 093 1 160 1 144 1 247 1 353 1 487 1 523 1 670 1 874 2 053 1 621 1 922 1 881 2 141 2 000 1 621 1 922 1 881 2 141 2 000 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 923 947 950 1 030 1 056 923 947 950 1 030 1 056 923 947 950 1 030 1 056
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 867 897 897 992 1 076 1 269 1 254 1 375 1 621 1 770 1 340 1 609 1 544 1 747 1 600 1 340 1 609 1 544 1 747 1 600 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 718 734 736 792 813 718 734 736 792 813 718 734 736 792 813
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 226 263 247 256 277 218 270 295 253 284 281 313 337 394 401 281 313 337 394 401 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 205 213 214 238 243 205 213 214 238 243 205 213 214 238 243
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 861 914 887 983 1 061 1 216 1 217 1 344 1 541 1 628 1 222 1 497 1 426 1 614 1 524 1 222 1 497 1 426 1 614 1 524 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 677 713 701 782 815 677 713 701 782 815 677 713 701 782 815
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 93 116 82 83 103 47 83 88 26 -3 58 66 57 87 45 58 66 57 87 45 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 29 48 42 77 92 29 48 42 77 92 29 48 42 77 92
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 769 798 805 900 958 1 169 1 134 1 256 1 515 1 631 1 164 1 431 1 370 1 527 1 479 1 164 1 431 1 370 1 527 1 479 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 648 664 658 705 723 648 664 658 705 723 648 664 658 705 723
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,46 0,46 0,46 0,48 0,52 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,19 0,19 0,19 0,19 0,21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,27 0,27 0,27 0,29 0,31 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 0 1 2 2 14 10 12 12 10 20 37 48 55 45 20 37 48 55 45 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 57 103 128 163 120 57 103 128 163 120 57 103 128 163 120
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 13 7 5 8 3 121 115 86 69 91 348 321 281 244 174 348 321 281 244 174 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 718 480 327 383 369 718 480 327 383 369 718 480 327 383 369

Kontakt