4397_1027
4397_1027
kostra
2019-04-25T14:27:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Audnedal, faktaark Brann og ulykkesvern Audnedal

KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 093 1 160 1 144 1 247 1 487 1 523 1 670 1 850 1 621 1 922 1 881 2 119 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 923 947 950 1 030
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 867 897 897 992 1 269 1 254 1 375 1 588 1 340 1 609 1 544 1 724 831 897 929 978 804 861 897 937 718 734 736 792
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 226 263 247 256 218 270 295 263 281 313 337 395 211 222 224 249 198 207 209 231 205 213 214 238
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 861 914 887 983 1 216 1 217 1 344 1 540 1 222 1 497 1 426 1 614 762 807 822 887 740 778 794 847 677 713 701 788
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 93 116 82 83 47 83 88 44 58 66 57 93 60 60 57 74 60 59 56 72 29 48 42 77
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 769 798 805 900 1 169 1 134 1 256 1 496 1 164 1 431 1 370 1 520 702 747 765 814 680 718 738 776 648 664 658 711
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,46 0,46 0,46 0,48 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,62 0,61 0,61 0,61
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,19 0,19 0,19 0,19 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,27 0,27 0,27 0,29 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,39 0,39 0,39 0,39
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 0 1 2 14 10 12 12 20 37 48 53 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 57 103 128 163
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 13 7 5 8 121 115 86 56 348 321 281 191 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 718 480 327 104

Kontakt