4396_1027
4396_1027
kostra
2019-04-25T08:33:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Audnedal, faktaark Bolig Audnedal

KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 36 38 41 33 611 611 651 489 1 660 1 744 1 847 1 742 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 3 685 3 767 3 790 3 826
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 22 23 19 30 30 33 30 31 33 35 33 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 69 71 71 88 63 64 60 65 57 58 56 59 52 52 52 53 48 48 48 48 60 58 57 51
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 872 2 222 1 506 657 1 426 2 262 3 642 3 782 2 019 3 109 3 584 3 362 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 2 204 1 088 822 2 342
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 12 704 10 759 -2 281 17 344 7 874 7 977 6 427 8 636 11 686 12 483 13 028 12 634 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 10 179 16 547 15 170 14 322
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 43 22 33 18 8 21 31 22 24 23 19 30 30 29 30 33 34 33 33 19 15 20 12
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 1 0 0 1 2 11 12 7 9 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 167 47 19 149
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,9 : : : 2,4 1,4 1,4 1,3 2,1 1,4 1,9 1,7 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,1 0,8 1,1 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 11,4 11,9 11,2 8,4 11,6 12,9 10,3 8,6 13,7 14,1 10,2 8,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 26,3 26,0 22,6 20,0

Kontakt