4395_1027
4395_1027
kostra
2019-10-17T10:50:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Audnedal, faktaark Befolkningsprofil Audnedal

KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 1 750 1 765 1 786 1 780 20 124 20 147 20 003 16 361 52 943 52 969 52 610 52 192 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 182 701 184 116 186 532 187 589
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 12,0 11,3 12,3 12,4 9,5 9,2 8,8 8,7 8,1 8,2 8,1 8,3 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 11,6 11,6 10,9 10,3
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,4 7,4 9,0 9,6 10,0 9,6 9,8 12,2 11,5 11,7 11,8 12,0 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 7,5 7,4 7,8 8,1
Netto innflytting (antall)1 antall -8 9 15 -11 -15 28 -118 -115 -28 203 -163 -230 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 1 057 602 1 817 632
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 7,0 7,1 7,2 8,6 9,3 9,2 7,8 9,8 9,7 9,7 9,7 9,6 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 11,0 11,1 11,0 11,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 63,7 69,6 66,3 67,1 61,5 61,6 51,4 61,5 67,2 66,4 65,3 65,1 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 62,9 62,1 61,6 60,8
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,2 1,5 0,8 1,1 1,9 1,9 1,1 0,9 1,5 1,5 1,1 0,9 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 2,3 2,3 1,8 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 8,9 9,6 10,2 11,0 9,8 10,7 .. .. 9,3 10,3 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 14,4 14,8 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,83 1,72 1,61 1,80 1,76 1,70 1,61 1,80 1,72 1,65 1,57 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,83 1,72 1,61
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt