KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 414 5 270 4 343 4 659 2 433 4 628 6 772 7 739 7 021 6 141 6 395 6 725 6 621 6 926 8 728 6 395 6 725 6 621 6 926 8 728 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 6 011 6 483 8 231 7 804 7 996 6 011 6 483 8 231 7 804 7 996
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,8 3,6 4,8 2,9 : 4,1 4,3 5,9 3,8 3,8 4,3 4,7 4,6 4,5 4,7 4,3 4,7 4,6 4,5 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,3 4,6 4,9 4,6 4,7 4,3 4,6 4,9 4,6 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,4 3,4 5,7 3,8 : 4,3 4,4 6,4 4,0 3,9 4,8 4,7 4,7 4,9 5,0 4,8 4,7 4,7 4,9 5,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,1 4,4 5,1 4,9 4,7 4,1 4,4 5,1 4,9 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,2 2,5 3,1 3,5 2,2 3,3 3,7 4,5 4,2 3,1 4,6 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 4,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 4,2 3,8 3,5 3,8 3,9 4,2 3,8 3,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 28 257 41 565 29 333 55 036 44 095 38 640 43 894 39 313 52 019 68 181 44 413 49 193 48 096 56 078 87 435 44 413 49 193 48 096 56 078 87 435 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 42 281 42 036 40 503 42 337 50 897 42 281 42 036 40 503 42 337 50 897
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 31 615 43 636 31 071 30 667 5 250 30 503 42 376 38 917 27 371 20 458 26 214 27 147 33 679 21 081 36 176 26 214 27 147 33 679 21 081 36 176 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 28 395 27 177 25 814 25 956 28 791 28 395 27 177 25 814 25 956 28 791
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 329 600 510 333 294 500 134 600 93 750 276 614 409 308 399 208 337 000 376 037 279 518 329 736 349 162 421 449 436 130 279 518 329 736 349 162 421 449 436 130 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 348 750 384 644 407 646 422 135 443 895 348 750 384 644 407 646 422 135 443 895
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,7 7,7 27,3 15,6 11,7 17,0 16,2 20,9 14,9 13,5 16,3 14,9 15,8 16,6 16,9 16,3 14,9 15,8 16,6 16,9 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 23,4 23,6 28,3 19,8 17,3 23,4 23,6 28,3 19,8 17,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 88 100 71 100 : 73 75 80 95 87 73 85 86 85 85 73 85 86 85 85 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 91 94 95 97 95 91 94 95 97 95

Kontakt