4394_1027
4394_1027
kostra
2019-04-21T11:00:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Audnedal, faktaark Barnevern Audnedal

KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 414 5 270 4 343 4 659 4 628 6 772 7 739 6 975 6 395 6 725 6 621 6 998 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 6 011 6 483 8 231 7 812
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,8 3,6 4,8 2,9 4,1 4,3 5,9 3,8 4,3 4,7 4,6 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,3 4,6 4,9 4,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,4 3,4 5,7 3,8 4,3 4,4 6,4 4,0 4,8 4,7 4,7 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,1 4,4 5,1 4,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,2 2,5 3,1 3,5 3,3 3,7 4,5 4,2 4,6 4,4 4,5 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 4,2 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 28 257 41 565 29 333 55 036 38 640 43 894 39 313 51 344 44 413 49 193 48 096 56 102 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 42 281 42 036 40 503 42 376
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 31 615 43 636 31 071 30 667 30 503 42 376 38 917 27 783 26 214 27 147 33 679 20 548 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 28 395 27 177 25 814 26 147
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 329 600 510 333 294 500 134 600 276 614 409 308 399 208 322 660 279 518 329 736 349 162 423 684 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 348 750 384 644 407 646 423 310
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,7 7,7 27,3 15,6 17,0 16,2 20,9 17,5 16,3 14,9 15,8 17,2 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 23,4 23,6 28,3 22,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 88 100 71 100 73 75 80 95 73 85 86 85 82 85 86 87 83 86 87 88 91 94 95 97

Kontakt