KOSTRA nøkkeltall

Audnedal - 1027 (Vest-Agder)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Audnedal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 66,0 80,5 57,8 68,8 75,0 80,0 81,6 81,5 81,3 77,8 76,9 79,1 78,2 78,9 78,0 76,9 79,1 78,2 78,9 78,0 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 76,4 77,6 77,0 78,3 80,0 76,4 77,6 77,0 78,3 80,0
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 82,2 93,0 83,8 85,7 88,1 90,9 91,1 91,9 91,8 91,8 88,9 89,1 89,3 89,8 89,5 88,9 89,1 89,3 89,8 89,5 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 89,2 89,8 89,8 90,0 90,9 89,2 89,8 89,8 90,0 90,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 93,0 100,0 100,0 97,2 96,9 98,2 97,1 98,3 98,3 99,4 95,9 95,1 96,2 96,4 96,3 95,9 95,1 96,2 96,4 96,3 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,0 97,3 98,1 97,6 97,5 97,0 97,3 98,1 97,6 97,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,1 89,1 89,4 97,0 95,9 93,0 94,1 94,6 94,8 92,5 93,0 94,1 94,6 94,8 92,5 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 44,7 45,1 45,4 45,5 45,5 44,7 45,1 45,4 45,5 45,5
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,6 5,3 5,9 5,7 .. 5,3 5,2 5,2 5,2 .. 5,0 4,9 4,9 5,0 .. 5,0 4,9 4,9 5,0 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 48,1 45,1 55,0 53,5 .. 34,9 35,3 39,1 43,2 .. 34,2 36,9 39,1 41,9 .. 34,2 36,9 39,1 41,9 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 41,0 41,4 44,8 44,8 .. 41,0 41,4 44,8 44,8
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent : : : : : 2,4 3,3 3,1 3,0 3,5 3,7 3,4 3,3 3,1 3,7 3,7 3,4 3,3 3,1 3,7 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,6 3,3 3,6 3,6 3,9 3,6 3,3 3,6 3,6 3,9
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 79,3 75,8 80,6 77,6 89,0 67,3 69,7 74,7 79,0 87,5 70,4 73,2 75,7 81,8 86,6 70,4 73,2 75,7 81,8 86,6 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 67,3 67,6 70,0 76,0 80,8 67,3 67,6 70,0 76,0 80,8
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 41,7 107,7 93,8 100,0 95,0 81,9 84,1 87,2 87,5 76,1 76,7 81,4 89,2 90,2 81,5 76,7 81,4 89,2 90,2 81,5 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 73,5 73,6 77,5 79,9 79,7 73,5 73,6 77,5 79,9 79,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 12,6 11,8 11,3 10,9 10,7 10,3 10,3 10,3 9,7 10,6 8,4 8,6 8,7 8,8 9,7 8,4 8,6 8,7 8,8 9,7 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 14,8 14,7 14,3 14,3 14,3 14,8 14,7 14,3 14,3 14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 133 314 139 202 134 940 137 966 168 725 138 681 148 390 157 259 166 410 177 978 133 659 147 808 156 975 171 197 178 847 133 659 147 808 156 975 171 197 178 847 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 125 410 131 518 138 141 148 835 159 573 125 410 131 518 138 141 148 835 159 573
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 63,7 64,1 69,3 67,5 78,1 57,2 60,3 64,8 68,7 75,7 61,0 63,5 65,7 71,2 73,8 61,0 63,5 65,7 71,2 73,8 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 54,3 54,0 55,9 60,2 64,0 54,3 54,0 55,9 60,2 64,0
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".