KOSTRA nøkkeltall

Åsnes - 0425 (Hedmark)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Åsnes Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 101 103 111 169 160 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 114 127 135 156 147
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,75 0,75 0,79 1,05 1,00 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,75 0,79 0,81 0,87 0,84
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,4 94,5 93,6 93,4 95,0
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 151 205 204 210 181 146 174 163 148 150 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 177 190 183 181 169
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 69 56 64 60 57 83 84 86 84 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 67 66 66 64 62
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 28 39 33 38 43 11 11 11 13 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 28 30 30 31 34
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 3 5 3 2 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 2 2
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 89 94 91 97 99 96 96 96 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 91 91 92 91 94
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 7 13 8 6 1 4 4 3 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 8 9 7 7 5

Kontakt