KOSTRA nøkkeltall

Åsnes - 0425 (Hedmark)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Åsnes Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 6,2 7,0 7,5 7,7 7,7 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 109 153 158 53 220 229 207 285 283 305 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 315 403 376 424 400
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,23 6,31 6,40 5,95 6,23 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,31 5,31 5,29 5,17 5,48
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 27 21 31 77 31 60 71 77 79 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 77 74 69 75 67
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 332 391 423 535 547 470 478 482 528 569 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 511 550 569 620 597
Herav utgifter til renhold (kr) kr 127 160 157 169 168 138 146 149 157 169 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 167 179 178 181 176
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 101 103 111 169 160 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 114 127 135 156 147
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt