KOSTRA nøkkeltall

Åsnes - 0425 (Hedmark)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Åsnes Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 972 1 027 968 1 240 1 187 1 156 1 244 1 280 1 404 1 483 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 180 1 249 1 308 1 308 1 253
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 735 750 734 983 930 910 952 968 1 080 1 129 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 833 958 1 014 986 913
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 237 277 234 257 257 246 292 311 324 353 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 347 291 293 322 340
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 745 793 696 936 874 852 919 934 1 020 1 061 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 734 777 801 889 871
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 13 44 -27 -13 -22 59 80 90 83 113 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 144 85 70 90 104
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 731 749 723 949 897 794 838 844 937 947 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 590 692 730 799 768
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,70 0,71 0,72 0,58 0,72 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,66 0,65 0,66 0,67 0,66
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,27 0,27 0,28 0,14 0,28 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,43 0,44 0,44 0,44 0,44 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,32 0,31 0,32 0,33 0,32
Antall bygningsbranner (antall) antall 12 11 4 5 11 231 273 291 321 336 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 141 129 113 155 159
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 0 14 2 6 0 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 696 520 415 288 220

Kontakt