KOSTRA nøkkeltall

Åsnes - 0425 (Hedmark)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Åsnes Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 160 168 168 163 160 9 864 10 032 10 449 10 472 11 684 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 4 832 4 915 4 962 5 021 4 985
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 23 23 23 22 23 23 24 24 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 25 25 25 25 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 68 64 64 63 69 60 61 60 62 63 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 52 57 56 55 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 283 813 339 932 10 482 1 353 1 605 1 197 1 663 1 730 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 417 1 340 1 474 1 219 1 684
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 4 967 6 487 7 152 10 935 10 717 8 483 13 027 13 467 13 778 10 347 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 8 645 14 854 16 718 19 248 8 549
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 6 67 43 26 19 28 21 19 15 22 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 26 26 14 27 33
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 0 0 0 0 119 134 157 109 132 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 92 82 66 45 82
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,3 1,8 1,4 1,5 1,4 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,0 1,9 1,9 2,1 1,8
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 22,4 18,4 16,9 14,1 15,0 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 23,4 21,9 17,8 15,9 14,7

Kontakt