KOSTRA nøkkeltall

Askim - 0124 (Østfold)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Askim Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 5 5 5 5 169 115 141 111 80 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 69 74 62 59 62
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 33 .. 57 33 17 15 23 23 25 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 49 22 24 45 32
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 190 135 179 170 175 6 671 5 846 5 395 4 685 3 088 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 4 212 4 335 4 476 4 657 4 367
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 104 142 9 29 .. 3 092 3 069 2 174 2 238 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 724 2 590 1 581 1 249
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 12 12 17 18 .. 18 15 19 20 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 14 16 15 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 37 41 46 32 .. 32 35 34 46 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 43 35 36 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 7 6 11 6 14 19 25 18 18 16 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 17 10 19 15 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 64 96 42 6 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 7 15 156 80
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 70 118 184 143 12 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 37 10 16 26 25
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. 100 100 .. 94 92 99 91 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 70 99 94 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 33 .. .. .. 48 39 49 49 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 31 47 50 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 90 93 95 96 87 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 83 76 81 81 91
Netto endring i antall boliger (antall) antall 56 58 .. .. .. 2 051 2 206 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 296 1 642 0 .. ..

Kontakt