KOSTRA nøkkeltall

Askim - 0124 (Østfold)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunal vannforsyning

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Askim Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 0 101 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 0 0 0 0 94
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 967 2 967 2 967 3 100 3 100 2 738 2 721 2 982 3 109 3 109 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 2 693 2 608 2 856 2 925 2 925
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 1,29 0,97 0,55 0,50 0,51 .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,85 0,87 0,77 0,76 0,75
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 33,0 27,0 25,0 23,0 23,0 .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 29,1 29,7 30,7 25,1 30,8

Kontakt