KOSTRA nøkkeltall

Askim - 0124 (Østfold)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Askim Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 149 138 139 157 155 106 112 113 126 144 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 109 99 103 115 126
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,80 0,84 0,78 0,77 0,76 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 90,4 91,5 93,9 91,5 88,5 98,1 98,3 99,0 98,0 96,5 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 94,2 93,7 94,4 93,4 94,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 226 202 223 229 191 143 142 147 147 169 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 154 144 140 139 148
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 85 84 87 83 86 91 90 89 87 87 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 86 84 83 82 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 5 5 7 9 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 10 12 13 13 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 7 4 3 5 10 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 4 3
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 3 4 3 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 5 9 6 9 0 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 90 93 93 92 86 97 96 97 96 97 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 94 94 94 93 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 25 16 16 19 34 5 6 4 5 5 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 9 9 8 10 8

Kontakt