KOSTRA nøkkeltall

Askim - 0124 (Østfold)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Askim Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,3 9,5 9,2 8,9 9,9 8,3 8,5 8,7 8,7 8,1 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,0 8,0 8,3 8,1 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 223 177 232 147 184 204 216 229 260 290 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 212 204 275 289 279
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,24 4,82 4,52 4,23 4,36 4,55 4,61 4,67 4,65 4,74 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 4,25 4,88 4,97 4,99 4,48
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 52 44 52 58 92 89 97 99 77 88 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 72 68 75 85 100
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 575 559 556 711 668 478 520 557 577 585 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 525 475 487 496 559
Herav utgifter til renhold (kr) kr 178 164 161 203 185 152 156 158 170 175 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 176 159 162 163 186
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 149 138 139 157 155 106 112 113 126 144 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 109 99 103 115 126
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt