KOSTRA nøkkeltall

Askim - 0124 (Østfold)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Askim Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 864 971 975 1 042 1 075 887 959 1 013 1 082 1 290 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 876 919 946 1 102 1 106
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 708 1 140 1 376 -81 923 724 798 858 837 995 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 679 777 838 795 890
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 156 -169 -401 1 123 151 163 161 154 245 296 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 197 141 108 306 216
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 556 667 668 745 784 659 712 739 785 978 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 660 689 706 784 792
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -28 -447 -554 855 -109 23 8 -5 71 88 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 72 -15 -41 127 29
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 584 1 114 1 222 -110 893 636 703 744 714 890 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 588 704 747 656 763
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,66 0,69 0,68 0,73 0,73 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,78 0,67 0,62 0,82 0,64
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,25 0,24 0,20 0,25 0,20
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,40 0,44 0,43 0,48 0,48 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,53 0,43 0,42 0,57 0,44
Antall bygningsbranner (antall) antall 10 9 9 8 6 148 146 164 182 126 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 187 166 172 200 172
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 41 41 18 17 17 941 653 562 521 365 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 788 694 705 691 585

Kontakt