KOSTRA nøkkeltall

Askim - 0124 (Østfold)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Askim Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 306 306 322 322 322 5 286 5 403 5 406 5 290 4 283 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 5 859 6 236 6 124 5 776 5 775
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 20 19 20 20 20 18 18 18 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 21 21 19 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 50 50 48 48 48 51 52 51 55 59 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 71 69 66 62 65
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 86 410 814 606 1 710 1 426 1 898 1 108 875 1 011 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 030 840 985 834 700
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 7 202 6 995 6 737 11 527 9 929 10 001 10 090 10 203 9 553 11 828 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 9 347 11 742 10 643 12 630 12 859
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 45 45 45 25 21 25 28 25 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 33 32 41 29 30
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 20 25 25 20 15 140 124 154 114 86 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 189 219 238 250 261
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,5 1,5 0,9 1,3 0,8 1,8 1,5 1,7 1,7 3,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 27,3 27,0 22,2 20,7 18,9 19,1 18,8 15,5 13,8 23,3 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 26,7 25,4 21,5 19,6 18,7

Kontakt