4407_1026
4407_1026
kostra
2019-09-23T22:40:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Åseral, faktaark Plan, byggesak og miljø Åseral

KOSTRA nøkkeltall

Åseral - 1026 (Vest-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Åseral Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 2 2 5 80 61 82 70 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 116 75 75 85
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 50 .. .. 5 12 12 22 24 19 19 26 24 19 19 26 14 15 16 13
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 126 195 108 100 3 201 2 979 2 607 2 472 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 4 814 3 887 4 070 3 312
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 44 54 15 .. 1 964 1 512 770 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 1 773 1 584 1 552
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 23 29 .. 12 18 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 13 13 19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 5 63 .. 32 30 36 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 30 23 37
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 6 7 2 17 15 15 15 17 18 18 18 18 18 17 18 18 22 14 31 33
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 2 9 6 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 8 33 60
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 38 89 38 72 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 98 128 200 115
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 90 .. .. 91 94 98 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 94 91 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 34 39 63 69 71 68 68 67 84 86 86 81 84 86 86 81 72 82 84 66
Netto endring i antall boliger (antall) antall 6 5 .. .. 224 248 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 118 1 181 0 ..

Kontakt